Què són: Pop, Imap i Smtp

Protocols Pop i Imap
Són els que permeten la recepció dels missatges.
Una aplicació de correu (com el Thunderbird, Outlook o Mail) utilitza aquests protocols per baixar al nostre equip el correu que tenim pendent en el servidor (cas del POP) o visualitzar els correus que hi ha en el servidor (cas de l'IMAP). Aquests protocols no serveixen per enviar missatges.


El protocol POP (post office protocol o protocol d'oficina de correus), és que permet rebre correus electrònics des del servidor. La versió actual és la POP3, i està molt estesa a tots els servidors de correu. POP3 s'utilitza en un model client-servidor en el qual el servei de "correu sortint" utilitza de manera habitual el port 110 TCP per tal que el programari client (Thunderbird, Mail, Outlook, etc) es connecti per recuperar el correu.


El protocol IMAP (Internet message access protocol o protocol d'accés a missatges d'Internet) també és un protocol que permet veure correus electrònics des del servidor, però funciona de manera diferent, ja que no baixa cap informació a la nostra màquina. Treballa directament contra el servidor de correu

Comparativa POP vs IMAP
Les diferències, avantatges i desavantatges entre el correu web i el POP.
POP

  • Es pot veure el correu sense estar connectat a Internet si prèviament s'ha baixat a l'ordinador.
  • Els arxius adjunts s'obren més ràpid, ja que es desen al nostre equip amb els correus.
  • El límit d'arxius és el del vostre disc dur, ja que els correus s'esborren del servidor un cop baixats (tret que s'especifiqui el contrari).Web (IMAP)

  • Només es poden veure els correus quan s'està connectat a Internet, ja que sempre són en el servidor.
  • Els arxius adjunts no es descarreguen (si no volem) a la nostra màquina, la qual cosa evita possibles infeccions.
  • La limitació depèn del servidor de correu.Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
És l'estàndard de facto per a l'enviament de correu electrònic a través d'Internet


tags: correu protocols pop imap smtp

Ho vols compartir?
cdnet

faq

  Títol Tema
7862 Tipus de certificats SSL
5236 L'arxiu robots.txt
4206 Què són: Pop, Imap i Smtp correu
2923 Les set regles d'or d'un domini dominis i allotjament
2728 Seguretat de les contrassenyes correu
2528 Comprar online de forma segura compra online
2443 Què vol dir domini aparcat? dominis i allotjament
2442 Què són els DNS? dominis i allotjament
2441 Qui és el propietari d'un domini? dominis i allotjament
2440 Entendre els dominis dominis i allotjament