Consultoria

Internet obre les portes a un món nou de possibilitats en les relacions empresa-mercat.

Li oferim respostes clares al ventall de qüestions que se li plantegen quan està decidint de fer el pas a la Xarxa o quan el que té actualment li resulta insuficient:

  • És convenient ser-hi si el meu sector és.....?

  • Què necessito per ser a Internet?

  • Què pot fer la meva empresa per mitjà d'Internet?

  • Quins avantatges obtindré ?

  • Com puc treure profit de les Xarxes socials ?

Productes

Assessorament

Li ho posem fàcil, només cal que ens ho sol·liciti i , sense cap compromís per la seva part, el visitarem per donar resposta als seus dubtes.

m'interessa

Auditoria web

Vol conèixer si els continguts que ofereix a la seva web són útils al seu públic objectiu?

m'interessa

Auditoria de comunicació

Per conèixer els punts forts i dèbils de la comunicació on-line generada per la seva empresa

m'interessa

Ho vols compartir?