empresa

cdnet és una consultora de comunicació especialitzada en el mitjà internet

Internet instaura una nova forma de relació de l'empresa amb el mercat, la comunicació on-line, i un nou model de gestió basat en les tecnologies de la informació i el treball compartit en xarxa.

Aspectes que incideixen de forma molt important en la competitivitat de l'empresa en els mercats globals

Què li proposem

El suport integral a la comunicació digital de seu negoci.
Una fórmula que considera el conjunt de les necessitats, internes i externes de la seva empresa en matèria de comunicació on-line, i li aporta solucions a tots els nivells:

 • Definició d’estratègies,

 • Disseny de les solucions,

 • Implantació dels recursos,

 • Formació dels equips humans


Amb quins objectius

Potenciar el posicionament de la seva empresa en els mercats digitals a partir de tres aspectes vitals:

 • Definir un plantejament d’acció global que li permeti optimitzar la gestió de la informació del seu negoci.

 • Concretar el model de comunicació digital més adequat al seu mercat.

 • Implementar els nous elements del e-business (Manegement, Marketing i Commerze) i de les xarxes socials en l’estratègia empresarial.

Una proposta dirigida a satisfer les demandes de l’empresa moderna que aposta pel mitjà Internet per aconseguir una projecció dinàmica i forta, que li permeti un alt grau d’interactivitat amb els clients per afrontar amb èxit les condicions dels mercats digitals
De quina manera

Oferint-li uns serveis de qualitat basats en quatre principis:

 • Globalitat, li aportem un conjunt ampli de solucions professionals, pensades per a cadascun dels diferents estadis de l’empresa digital.

 • Efectivitat, facilitant les solucions que són més apropiades a les característiques del seu negoci.

 • Atenció Personalitzada, perquè les característiques de cada empresa són diferents i també les seves necessitats.

 • Privacitat, respectant la confidencialitat de les informacions relatives a la seva empresatags: consultoria projectes comunicación on line internet disseny web solucions web

Ho vols compartir?
  Títol Tema
5484 Avís de Cookies
2875 Clients
2223 empresa
2043 Avís legal
2044 Política de privacitat