Consultoria

Internet obre les portes a un món nou de possibilitats en les relacions empresa-mercat.

Li oferim respostes clares al ventall de qüestions que se li plantegen quan està decidint de fer el pas a la Xarxa o quan el que té actualment li resulta insuficient:

  • És convenient ser-hi si el meu sector és.....?

  • Què necessito per ser a Internet?

  • Què pot fer la meva empresa per mitjà d'Internet?

  • Quins avantatges obtindré ?

  • Com puc treure profit de les Xarxes socials ?


tags: consultoria assessorament dubtes

Ho vols compartir?
  Títol Tema
2166 Campanyes generals
2167 Consells per al projecte Internet de l'empresa generals
2078 Promoció generals
2040 Consultoria generals
2041 Projectes web generals
2042 Fases de la creació web generals