Promoció

Actualment a internet hi ha més de 351 milions de dominis de 1r nivell TLDs*

* dades Register Stats.

Sovint es pensa que la creació d'un lloc web consisteix només a dissenyar un entorn de navegació i omplir de contingut les pàgines. Si no es fa res només visitaran el nostre web la gent que ja ens coneix, és a dir, els nostres clients actuals.

I com ens poden conèixer la resta en aquest batibull de pàgines?.
Cal desenvolupar, de forma constant i periòdica, accions per garantir que el nostre web es trobi ben posicionat a Internet i poder aprofitar així la potencialitat publicitària que ens ofereix la xarxa, però també que penetri en l'univers del nostre segment de mercat.

tags: posicionament cercadors seo

Ho vols compartir?
  Títol Tema
2166 Campanyes generals
2167 Consells per al projecte Internet de l'empresa generals
2078 Promoció generals
2040 Consultoria generals
2041 Projectes web generals
2042 Fases de la creació web generals